contact

Mail ons!

Gemeentebureau B.V. te Haarlem

ln.uaerubetneemeg@ofni

GHS4all

GHS4all is een transactiesysteem dat geschikt is voor gemeentes vanaf ongeveer 80.000 inwoners, waterschappen en shared service centra. GHS4all is modulair opgebouwd.


Lokale overheden en belastingdiensten in het bijzonder kunnen gebruik maken van de belastingapplicatie GHS4all van de softwareleverancier Centric.

Gemeentebureau kan beschikken over de kennis van een aantal consultants die jarenlange ervaring hebben met de verschillende modules van GHS4all.

Gemeentebureau kan u ondersteunen bij de implementatie van GHS4all, training en werkplekbegeleiding van uw medewerkers.

Gemeentebureau is daarnaast in staat om snel documenten en managementinformatie te leveren middels de door u gebruikte rapportagegereedschappen. Varianten van de documenten en managementinformatie worden bij ongeveer zes organisaties die gebruik maken van GHS4all gebruikt.