contact

Mail ons

Gemeentebureau B.V. te Haarlem

ln.uaerubetneemeg@ofni

Specialisatie belastingen

Belasting heffen is geoorloofde roof. Door belasting op een fatsoenlijke manier te heffen wordt deze noodzaak meer gedragen door de belastingplichtigen.

Kies voor Gemeentebureau!

Maakt u gebruik van producten van Centric, bij de belastingdienst van uw gemeente of binnen een belastingsamenwerking dan kan Gemeentebureau u ondersteunen door u tijdelijk of voor langere tijd te ontzorgen op het gebied van de conversie en migratie naar nieuwe applicaties, instructie, dagelijkse productie en applicatiebeheer.

Daarnaast kan Gemeentebureau u helpen beter te werken met applicaties zoals Key2Geïntegreerdheffen (GHS4all) Key2Datadistributie (DDS), Key2Berichtenmodule (Key2bm), Key2GBA-v, Key2VOA en de Suite4Basisgegevens. Gemeentebureau heeft jarenlange ervaring met deze producten of de voorlopers hiervan. Gemeentebureau verliest bij deze werkzaamheden de eindgebruikers nooit uit het oog: enthousiaste eindgebruikers maken het succes.